Toppers Xth 2022-23

ADITYA ADHIKARI
(98.2%)

NAVYA JYOTI
(98%)

BHUMI ARORA
(97.2%)

PRIYANKA AGARWAL
(96.4%)

NIDA SAGEER
(96%)

AAYUSH GUPTA
(95.2%)

SAKSHI YADAV
(95.2%)

LAKSH PAPNEJA
(95%)

MANNAT VERMA
(94.8%)

ADITYA PRATAP SINGH
(93.8%)

HARLEEN KAUR
(93.8%)

2LAKSHYA BATRA
(93.8%)

MANJOT KAUR
(93.6%)

GARVIKA CHANDNA
(93.2%)

OM SHUKLA
(93.2%)

SHIRISTY GROVER
(92.8%)

SIMRANDEEP KAUR
(92.6%)

BHAVYA BATRA
(92.2%)

SOUMAYA KASHYAP
(90%)
Toppers Xth 2021-22
Toppers Xth 2020-21
Toppers Xth 2019-20
Toppers Xth 2018-19
Toppers Xth 2017 - 2018
Toppers Xth 2016 - 2017
Toppers Xth 2015 - 2016