Toppers XIIth 2022- 2023

JASMEET KAUR
(95.6%)

BANI KHURANA
(95.2%)

MEHAK AGRAWAL
(94.4%)

SHOAIB KASSAR
(93.4%)

JASDEEP SINGH
(92.4%)

GURMAN KAUR
(91.8%)

SHREYA SINGH
(91.6%)

BHUMI SAXENA
(90%)

ANSHDEEP SINGH
(90.6%)

MAHAK CHHABRA
(90.6%)
Toppers XIIth 2021- 2022
Toppers XIIth 2020- 2021
Toppers XIIth 2018- 2019
Toppers XIIth 2017 - 2018
Toppers XIIth 2016 - 2017
Toppers XIIth 2015 - 2016